Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim ÇÜTCÜ
Dr. Öğ. Üyesi Eda DİNERİ
Dr. Serkan ARACI
Dr. Zeynep KÖSE
Dr. Yıldız ÖZKÖK
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
Dr. Öğ. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi- İktisat Bölümü
Yüksek Lisans : Hasan Kalyoncu Üniversitesi- İktisat Anabilim Dalı
Doktora : Marmara Üniversitesi- İktisat Teorisi Bilim Dalı

Telefonu : 03422118080-1328
Odası :
E-Posta : gozde.tugan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Gözde TUĞAN MERAL
Kısa Özgeçmiş
2007 yılında Elazığ Anadolu Lisesi'nden mezun olup, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. Halen araştırma görevlisi olarak çalışmakta olduğu Hasan Kalyoncu Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu an doktora eğitimine devam etmektedir.
Araştırma Konuları
İktisat Teorisi
Uluslararası İktisat
Ekonometri
Akademik Özgeçmiş
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018 Köse. Z. ve Meral. G. (2018). Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Endüstriiçi Ticareti: Demir-Çelik Endüstrisinde Bir İnceleme. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK).  

2 2018  Köse. Z ve Meral. G. (2018). Döviz Kurundaki Değişim Endüstri İçi Ticareti Etkiler mi? Business and Organization Research International Conference (BOR)12- 14 September 2018. 
3 2018 Dineri, E. ve  Meral, G. (2018). Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Panel Veri Yöntemi.  Business& Research Conference, 12-14 September, Safranbolu/ Karabük.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2018
Meral,G. (2018). Ekonomik Büyümede Yeni Trendler. Ed. Köse, Z. ve Bilginer,  F. içinde 21. Yüzyıl İş ve Ekonomi Dünyasının Değişen Dinamikleri (Yazım Aşamasında).