Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim ÇÜTCÜ
Dr. Öğ. Üyesi Eda DİNERİ
Dr. Serkan ARACI
Dr. Zeynep KÖSE
Dr. Yıldız ÖZKÖK
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
Dr. Öğ. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK

Akademik Geçmiş
Lisans : Anadolu Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans : Anadolu Üniversitesi - İktisat
Doktora : Uludag Üniversitesi - İktisat

Telefonu : 2118080-1337
Odası : 301
E-Posta : filiz.golpek@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Filiz GÖLPEK
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1   İrfan Kayatürk, Türkiye’de dış ticaret finansmanı ve bankaların rolü. 
2   Ali Osmanoğlu, Sanayi sektöründe eğitimin istihdama etkisi: Gaziantep ili örneği. 
3   Abdulhamit Yıldırım, İstihdam politikaları ve İŞKUR: Gaziantep ili örneği
4   Seydi Gündüz, Okul paydaşlarının görüşlerine göre etkili okul geliştirme
5   Alican Sunbat, Katılım bankacılığı
6   Muhammed Harun Polat, Türkiye'de Basel I, II, III kriterlerinin bankalara olan etkileri: Ziraat Bankası A.Ş. örneği
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   Gölpek, F.,. Who earnings after four years’ education in Turkey: The society or the idividual? Education and Science, 40(177): 19-30 (SSCI)
2   Gölpek, F., Rate of return to and price of higher education in Turkey: A case study of law faculty. Education and Science, 39(175): 172-182 (SSCI)
3   Aslan, H. and Gölpek, F., Public intervention and open market system in health services. International Journal of Management & Information Technology (IJMIT), 9 (2-April): 1585-1592. 
4   Gölpek, F. and Çiftçioğlu, N., Social-economic factors in demand for higher education: Sample of Gaziantep province. International journal of humanities and social science, 5 (1-Jonuary): 121-134.
5   Gölpek, F., Olcay, A. and İnce, E., A study on the assessment of social security pratices bay the personennel at the hotels in Gaziantep. International journal of humanities and social science, 4 (3-February): 157-164.
6   Çetin, C., Gölpek, G., Köse, Z. and Mavigök, M., Primary school teachers tendency to become a manager: Sample of Gaziantep province. Journal of social sciences research (JSSR), 4 (2- June): 533-541.
7   Gölpek, F. and Uğurlugelen, K., Private costs in finance of higher education: Sample of Gaziantep province. International Journal of Business and Social Science, 4 (13-October): 154-167.
8   Gölpek, F., Health economics. International Journal of Business and Social Science, 4 (17-Special Issue-Decamber): 144-152.
9   Gölpek, F., Eğitim getirilerinin özel ve sosyal açıdan incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1): 43-54.
10   Gölpek, F., Türkiye’de adalet ilkesi bakımından yükseköğretimde finans politikası: kim faydalanıyor? Kim ödüyor? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3): 149-176.
11   Gölpek, F., Yükseköğretimin getirileri ve etkinlik sorunu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3-4): 77-95.
12   Gölpek, F., Türkiye’de yükseköğretimin getirileri ve fiyatı: Tıp fakültesi örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3-Aralık): 134-141. 
13   Gölpek, F., Yükseköğretim finansman politikasında yeni bir yaklaşım: Maliyet paylaşımı. Yükseköğretim Dergisi, 1(1-Haziran): 25-33. 
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1   Gölpek, F., Service sector and technologial developments. The Proceedings of 3rd International Conference On Leadership, Technology and Innovation Management. November 14-16. İstanbul- Turkey. 
2   Gölpek, F., Price of higher education and individual demand. International Conference On Leadership, Technology and Innovation Management. December 2-4. İstanbul- Turkey. 
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   Gölpek, F. ve Uğurlugelen K., Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de yükseköğretime giriş sistemleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(5): 64-77.   
2   Gölpek, F., Yükseköğretim finansmanında fayda-maliyet analizi. EKEV Akademi Dergisi, 14(44-Yaz): 343-352. 
3   Gölpek, F., Yükseköğretimin finansmanı: Son on yılda görülen değişiklikler. (Çev: Thierry Chevaillier ve Jean- Claude Eicher). Liberal Düşünce Dergisi, 16(61-62 Kış-Bahar): 203-216. 
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1   Gölpek, F. , Güvenlik ekonomisi. 3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, 1-2 Mart 2013. Gaziantep-Türkiye. 
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1   TÜBİTAK Akademik teşvik ödülleri :
Gölpek, F., Who earnings after four years’ education in Turkey: The society or the idividual? Education and Science, 40 (177): 19-30. (SSCI)
2   TÜBİTAK Akademik teşvik ödülleri :
Gölpek, F., Rate of return to and price of higher education in Turkey: A case study of law faculty. Education and Science, 39(175): 172-182. (SSCI)