Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim ÇÜTCÜ
Dr. Öğ. Üyesi Eda DİNERİ
Dr. Serkan ARACI
Dr. Zeynep KÖSE
Dr. Yıldız ÖZKÖK
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
Dr. Öğ. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim ÇÜTCÜ

Akademik Geçmiş
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisat (2003)
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi - İktisat (2010)
Doktora : Gaziantep Üniversitesi - İktisat (2015)

Telefonu : 2118080-1321
Odası : 303
E-Posta : ibrahim.cutcu@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
İbrahim ÇÜTCÜ
Araştırma Konuları
Uluslararası İktisat, Dış Ticaret, İnovasyon, Türkiye Ekonomisi
Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Öğr. Gör.2008-2015 Adıyaman Üniversitesi
2 Öğr. Gör. Dr.2015-2016 Adıyaman Üniversitesi
3 Yrd.Doç. Dr.2016- Hasan Kalyoncu Üniversitesi
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Çütcü, İ. (2017). İnovasyonun İhracat Performansına Etkisi: Yatay-Kesit Analizi Uygulaması. Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(48), 586-596.
2 2017 Çütcü, İ. and Eren, M.Vahit. (2017). Analysis of Exchange Rate-Foreign Trade Relationship with Asymmetric Causality Tests: Sample of Gaziantep. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(10), 151-171.
3 2016 Çütcü, İ. and Atiş, M. (2016). Poverty-Growth And Social Policies: The Analysis Of Immiserizing Growth Hypothesis On Turkey. International Journal of Economiscand Research, Volume 7 Issue 4, 45-57.
4 2016 Aydın, G.K., Hazar, A., Çütcü, İ. (2016). Kredi Temerrüt Takası İle Menkul Kıymet Borsaları Arasındaki İlişki: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamaları. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-21.
5 2016 Çütcü, İ. ve Babalık, E. (2016). Yenilikçi Tekstil Ürünlerinin İhracat Potansiyeli: Türkiye Uygulaması.Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, Özel Sayı, 556-567.
6 2016 Çütcü, İ. ve Yaşar, M. (2016). Brexit Sonrası Türkiye – AB İlişkileri: Maastricht Kriterleri Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 800-817.
7 2015 Özsağır, A. ve Çütcü, İ. İnovasyon-Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Vektör Hata Düzeltme Modeli İle Türkiye Analizi (1980-2013). Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. Cilt X, Sayı II, ss119-132


8 2014 Çütcü, İ. (2014).  İktisat Eğitiminin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri: Adıyaman Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama.  ElectronikJournal of VocationalColleges, 4(1), 110-122.
9 2013 Çütcü, İ. (2013).  İhracatçı Firmaların Kalkınmaya Etkisi ve Firmaların İhracat Performansını Etkileyen Faktörler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama.  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), 151-184.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2014 Çütcü, İ. Atış, M. (2014).  Kapitalizme Yöneltilen Eleştiriler ve Sosyal Çalışma-Kapitalizm İlişkisi.  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -I, 1(1), 101-108.
2 2014 Çütcü, İ. (2014).  Devalüasyon Politikaları ve Dış Ticarete Etkisi: Türkiye Örneği.  Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu -I, 1(1), 71-79.
3 2013 Çütcü, İ.  (2013).  Meslek Yüksekokullarının Yerel Ekonomiye Etkisi: Besni MYO Üzerine Bir Uygulama.  5. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi
4 2012 Çütcü, İ.  (2012).  Türkiye’de Uygulanan Özelleştirme Politikaları ve Yöntemlerinin Küresel Rekabete ve Ekonomiye Etkisi:TEKEL’in Özelleştirilmesi vere Adıyaman İli Örneği.  3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, 1(1), 343-356.
5 2008 Uğur, A. A., Çütcü, İ. (2008).  E-Devlet ve Tasarruf Etkisi Kapsamında VEDOP Projesi.  2. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2(1), 243-259.
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2008 Çütcü, İ. (2009). E-Demokrasi: E-Devlet ile İlişkisi ve Kamu Harcamalarına Etkisi. 1. Uluslararası Avrupa Birliği,    Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Uşak ~ Poster Sunumu


8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi Ar-Ge Ve İnovasyon Süreçlerinin Oluşturulması İşbirliği Projesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Dulkadiroğlu Belediyesi 
Proje Koordinatörü
2 2017 Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi
Proje Raporlama ve Analiz Sürecinde görev alınmıştır.
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı

2 2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF Dekan Yardımcılığı
3 2014 Adıyaman Üniversitesi Besni MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2010 - 2014)
4 2008 Adıyaman Üniversitesi Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanlığı (2009-2014)

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kabul Edilen Proje Ödülü
2 2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi TTO Kuluçka Merkezi Bünyesinde Kurulan Şirket Ödülü
3 2012 Adıyaman Üniversitesi Bilim Ödülü
4 2002 İzmir İktisat Öğrencileri Kongresi İktisat, İşletme, Finans Dergisi Özel Ödülü