Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim ÇÜTCÜ
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Dr. Öğ. Üyesi Eda DİNERİ
Dr. Zeynep KÖSE
Öğretim Görevlisi Serkan ARACI
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
  Dr. Yıldız ÖZKÖK
Dr. Öğ. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK
Dr. Zeynep KÖSE

Akademik Geçmiş
Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi - Ekonometri Bölümü- 2011
Yüksek Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi - İktisat - 2013
Doktora : Hasan Kalyoncu Üniversitesi - İktisat - 2018

Telefonu : 0342 211 80 80/1328
Odası : 301
E-Posta : zeynep.kose@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili : Süleyman Demirel Üniversitesi - İktisat - (2014-Devam)
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Zeynep KÖSE
Kısa Özgeçmiş

Lisans Eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Ekonometri bölümünde tamamlamış olup, Yüksek Lisans Eğitimi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İktisat Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2018 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 

Araştırma Konuları

 Uluslararası İktisat, Ekonometri, Oyun Teorisi, Büyüme ve Kalkınma 

Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Öğretim görevlisi2014
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Köse. Z. (2016). Türkiye Ekonomisinde 2003-2014 Döneminde Ekonomik Büyüme İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1(1). 58-76.
 
Şentürk. M., Köse. Z. (2017). Migration with Economic Dimensions. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi. C. 4. S. 9. ss. 97-111.
 
Köse. Z. ve Şentürk. M. (2017). Ar-Ge - Patent Harcamaları ve Teknolojik İlerlemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Uygulama.  Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 9(17). 83-89.

2 2015 Köse. Z. ve Yıldırım. M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Patent Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz: Türkiye Örneği. Akademik Bakış Dergisi
Sayı: 52. 219-227.

3 2014

Çetin, C., Gölpek, F., Köse, Z., Mavigök, M., "Primary School Teachers' Tendecy to Become a Manager: Sample of Gaziantep Province", Journal of Social Science Research, V.4 , No. 2, (May 31), 2014.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017 Köse. Z. ve Yıldırım. M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Patent Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz: Türkiye Örneği. XVIth Internatıonal Symposıum  on Econometrıcs, Operatıons Research  and Statıstıcs. 07-12 May 2015.
 
Köse. Z. ve Şentürk. M. (2016). Ar-Ge - Patent Harcamaları ve Teknolojik İlerlemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Uygulama.  International Congress of Management Economy and Policy. 26-27 November 2016.
 
Şentürk. M., Ozkan. O., Köse. Z. (2017). Is the Debt Crısıs at the Door? 16th International Conference of MEEA. 18-20 May 2017.
 
Şentrük. M., Köse. Z. (2016). Ekonomik Boyutları ile Göç. II. Uluslar arası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu. 28-29 Nisan 2016.
 
Köse. Z. Endüstri İçi Ticaret Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Uluslararası Multidispliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS). 02-04 Şubat 2018.
Köse. Z. ve Meral. G. (2018). Döviz Kurundaki Değişim Endüstri İçi Ticareti Etkiler mi? Business and Organization Research International Conference (BOR). 12- 14 September 2018.

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2017

Köse. Z. (2015). Türkiye’de Büyüme İşsizlik Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi. Türkiye Alim Kitapları.  Almanya.
 
Köse. Z. (2018). Drivers of Growth Technology, Policy and Institutions. Ed. Şentürk. M. in Macroeconomics: Policy and Practice by Mishkin. Nobel Akademik Yayıncılık.
 
Köse. Z. (2018). Bölgesel Kalkınma ve Turizm. Ed. Işık. N. ve Dineri. E. içinde. Turizm Ekonomisi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 
Köse. Z. (2018). Endüstri İçi Ticaret: Teori ve Uygulama. Hiperlink Yayıncılık.

 

 

2 2015

"Finansal Okuryazar Kimdir?", (2015), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültür ve Haber Dergisi, s. 29-30.

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2017 2015 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Ödülü
2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Ödülü
2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Ödülü
2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Ödülü

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İKT301 Uluslararası İktisat I Zorunlu3
2 İKT302 Uluslararası İktisat II Zorunlu3
3 İKT303 Ekonometri I Zorunlu3
4 İKT304 Ekonometri II Zorunlu3
5 İKT401 Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi Zorunlu3
6 İKT403 Türkiye Ekonomisi Zorunlu3
7 İKT225 Finansal Okuryazarlık I Seçmeli2
8 İKT230 Finansal Okuryazarlık II Seçmeli2
9 İKT 217 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi Seçmeli2
10 İKT318 Oyun Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli2
11 İKT309 Ulaştırma Ekonomisi Seçmeli2