Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim KANYILMAZ
Prof. Dr. M. Hanifi ASLAN
Prof. Dr. Zehra Vildan SERİN
Doç. Dr. Filiz GÖLPEK
Dr. Öğ. Üyesi İbrahim ÇÜTCÜ
Dr. Öğ. Üyesi Eda DİNERİ
Dr. Serkan ARACI
Dr. Zeynep KÖSE
Dr. Yıldız ÖZKÖK
Araştırma Görevlisi Gözde TUĞAN MERAL
Dr. Öğ. Üyesi Lamiha ÖZTÜRK
Dr. Öğ. Üyesi Eda DİNERİ

Akademik Geçmiş
Lisans : Gaziantep Üniversitesi-İşletme Bölümü (2008)
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi-İktisat Anabilim Dalı (2011)
Doktora : Gaziantep Üniversitesi-İktisat Anabilim Dalı (2016)

Telefonu : 03422118080-1317
Odası : FEAS301
E-Posta : eda.dineri@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Eda DİNERİ
Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Arş. Gör2009-11-26
2 Dr. Öğretim Üyesi2017-11-29
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Dineri, E. (2018). Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve Turizm,  Editör. Işık, N. ve Dİneri, E. Makroekonomik Göstergelerle Turizm, Nobel Yayın evi, ss. 1-20

2 2018
Dineri, E. (2018). Yükselen Piyasa Ekonomileri ( Meksika, Şili, Pakistan, Nijerya), Ediör: Bozgeyik, Y. ve Mete, M. Yükselen Piyasa Ekonomileri kitabında bölüm. Ekin Yayın Evi, ss:

3 2018 Işık, N., Dineri, E. (2018). Makroekonomik Göstergelerle Turizm, Nobel Yayınevi, Ankara, ISBN: 978-605-7928-05-4

4 2017 Dineri, E. ve Sesliokuyucu, S, O. “ Finansal Krizler ve Ekonomi” (2018). Macroeconomics  Policy and Practice kitabından bölüm çevirisi. Nobel Yayınevi.

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2012

Gürsel, E. ve Özdemir, O. (2012). Gaziantep İli ve Göç Olgusu, Gaziantep Kırkayak Dergisi, Sayı:4


8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Dineri, E.(2018). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilim ve Sanat Şenliği, TÜBİTAK Projesi- Proje Yürütücülüğü
2 2011

·         Arslan, İ., Bozkurt, C., Nakıpoğlu, F. ve Gürsel, E. (2011). Kayıtdışı İstihdamın Gaziantep Ekonomisi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Gaziantep Ticaret Odası.

 


9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı