Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisat Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
İktisat
İktisat

İktisat

İktisat ABD

İktisat ABD

Programın Amacı
- Alanında kariyer yapacak, ulusal ve uluslararası piyasalardaki iş ve görevlerde çalışacak olan öğrencilerine iyi bir iktisat eğitimi vermek;
İktisadi olay ve sorunlarla ilgili bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,
İktisadi öğretimi ve araştırmasında yüksek standartlar için stratejik bir önem taşıyan akademik kadroların yetiştirileceği lisansüstü programlar oluşturmak ve desteklemek;
Ulusal ve bölgesel iktisadi gelişmeye katkılar sağlayacak araştırma projeleri ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek. 
Açıklamalar

İktisat bilimi, çevremizde meydana gelen iktisadi olayları ve ekonominin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının bir diğer yönü ise, mikro ve makro seviyede ortaya çıkan iktisadi sorunların çözümü içinpolitikalar geliştirmektir.

Temel Nitelikleri

·         Akademik gerekleri karşılama yanında ekonominin ihtiyaçlarını ve sürekli olarak değişen yapısını anlayacak ve böyle bir ortamda iş yapabilecek mezunlar yetiştirmek üzere, disiplinler arası bir anlayışla tasarlanmış yüksek standartlara sahip, esnek ve dinamik bir lisans programı; 

·         Birikimli, titiz, araştırmacı ve dinamik bir akademik kadro;

·         Öğretme ve araştırma fonksiyonlarının ayrılmaz unsurlar olduğu bilinci. 

Öğretim Yaklaşımı

·         Bölümün temel dersleri yanında bir İİBF öğrencisinin mutlaka alması gereken diğer bölümlerin derslerine de eksiksiz yer verilmesi;

·         Etkili bir danışmanlık sistemiyle, öğrencilerimiz için, ana omurgasını ekonominin oluşturduğu farklı uzmanlık paketlerini seçme imkânı;

·         Öğrencilerin dil ve edebiyat, kültür, sanat ve spor alanlarında da gelişmelerine imkân veren ders planı.   

Böyle bir yaklaşım, akademik kariyer yapacak öğrencilerimizi destekleme yanında, mezuniyetten sonra ulusal ve uluslararası piyasalarda çalışacak mezunlarımıza ekonominin çok iyi öğretilmesini sağlayacak, ayrıca onların kişisel, sosyal ve kültürel gelişmelerine de katkıda bulunacaktır.  

İş İmkânları    

Mezunlarımız, kendilerini iyi yetiştirdikleri ve ilgili sınavları kazandıkları takdirde birçok iş fırsatına sahip olacaklardır:

·         Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer yapma;

·         Özel firmaların çeşitli birim ve kademelerinde ekonomist, finans uzmanı ve yönetici olarak çalışma;

·         Serbest muhasebecilik, mali müşavirlik ve danışmanlık yapma; 

·         Banka, borsa, menkul kıymet yatırım şirketleri gibi finansal kurumlarda uzman, denetçi, müfettiş ve yönetici olarak çalışma veya bu alanlarda kendi işini kurma; 

·         Başbakanlık, bakanlıklar, Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuTasarruf Mevduatı Sigorta FonuTürkiye İş Kurumu gibi çok sayıda kamu kurum ve kuruluşta ekonomist, finans uzmanı, denetçi ve müfettiş olarak çalışma.

spy apps free for android phone spy sms monitoring app
my wife cheated now what do i do darkwoodsdojo.com women wanting to cheat
DERS PLANI
1.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projeleri I Zorunlu2
2 TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Zorunlu2
3 İNG101 İngilizce I Zorunlu2
4 MAT101 Matematik I Zorunlu4
5 İKT101 İktisada Giriş I Zorunlu4
6 SBU101 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu3
7 SOS101 Sosyolojiye Giriş Zorunlu3
2.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 MAT102 Matematik II Zorunlu4
2 İKT102 İktisada Giriş II Zorunlu4
3 TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri II Zorunlu2
4 TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Zorunlu2
5 İŞL108 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu3
6 HUK106 Hukuka Giriş Zorunlu3
7 İNG102 İngilizce II Zorunlu2
3.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İKT201 Mikro İktisat I Zorunlu4
2 İKT203 Makro İktisat I Zorunlu4
3 İŞL201 Genel Muhasebe I Zorunlu3
4 İST201 İstatistik I Zorunlu3
5 İKT230 Finansal Okuryazarlık II Seçmeli2
4.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İKT202 Mikro İktisat II Zorunlu4
2 İKT204 Makro İktisat II Zorunlu4
3 İŞL202 Genel Muhasebe II Zorunlu3
4 İST202 İstatistik II Zorunlu3
5 İKT 217 Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi Seçmeli2
5.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İKT301 Uluslararası İktisat I Zorunlu3
2 İKT303 Ekonometri I Zorunlu3
3 İKT305 Finansal Piyasalar Zorunlu3
4 SOS301 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Zorunlu3
5 İKT318 Oyun Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli2
6 İKT326 Refah Ekonomisi Seçmeli2
6.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İKT302 Uluslararası İktisat II Zorunlu3
2 İKT304 Ekonometri II Zorunlu3
3 İKT306 Para Teorisi ve Politikası Zorunlu3
4 İKT316 İktisadi Düşünceler Tarihi Zorunlu3
5 İKT309 Ulaştırma Ekonomisi Seçmeli2
7.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İKT401 Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi Zorunlu3
2 İKT403 Türkiye Ekonomisi Zorunlu3
3 İKT405 Finansal İktisat Zorunlu3
4 İKT409 Küresel Ekonomide Rekabet Zorunlu2
5 İKT411 İktisat Politikası Zorunlu3
6 İKT225 Finansal Okuryazarlık I Seçmeli2
8.YARIYIL
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İKT400 Endüstride Uygulamalı Eğitim Zorunlu6