Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor İbrahim KANYILMAZ
Professor M. Hanifi ASLAN
Professor Zehra Vildan SERİN
Associate Professor Filiz GÖLPEK
Assistant Professor İbrahim ÇÜTCÜ
Assistant Professor Eda DİNERİ
Assistant Professor Lamiha ÖZTÜRK
Lecturer Serkan ARACI
Doctor Zeynep KÖSE
Doctor Yıldız ÖZKÖK
Research Asisstant Gözde TUĞAN MERAL
Doctor Yıldız ÖZKÖK

Personal Information
Bachelor's Degree : Bogazici University - Economics
Post Graduate : Gaziantep ÜniversiUniversity - Economics
PhD : Uludağ University - Economics

Phone : 2118080-1338
Room :
E-Mail : yildiz.ozkok@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Yıldız ÖZKÖK
Biography
Master of thesis about economics of development. 
Resarch
Political economics, international economics, politics of economy and regional development.
Academic Curriculum Vitae
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2018-11 ÖZKÖK Yıldız (2018), “Mali Federalizm Bağlamında Harcama Sorumluluklarının Yerel Yönetimlere Devredilmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 30, pp. 425-430.
2 2018-04-21 ÖZKÖK Yıldız (2018), "Mali Federalizm Kapsamında Gelirlerin Yerel Yönetimlere Devri", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 69, ss. 294-305.
3 2011    Öztürk S., Torun İ. ve Özkök Y. (2011), Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 145-158.
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2018-04-26 ÖZKÖK Yıldız (2018), Economic and Political Effects of Fiscal Federalism in the Concept of Globalization, 4th International Conference on Social and Economic Impacts of Globalization, Nevşehir.
2 2011-10-10    ÖZKÖK Yıldız, ÇIKMAZ Gül (2011), Bölgesel Kalkınma Bağlamında Bölgesel Kalkınma Ajansları, 3. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi 3, İstanbul.
3 2011-09-28    Ozkok Yildiz (2011, Eylül), Analysis Of The Analytical Balance Sheet of Central Bank Of Republic of Turkey During 2000 - 2009 Period In Terms of Crises, World Conference on Financial Crisis and Impact.
7.6 Other Publications
NoPublish TimeContent
1 2018-02-01 Mishkin Frederic S. (2018), Is Eğrisi Bölümü (çev. Yildiz Ozkok), in Makroekonomi: Politika ve Uygulama, ed. Selami Sezgin ve Mehmet Şentürk, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Sti., Ankara. 
2 2013    Özkök Y. (2012), Analysis Of The Analytical Balance Sheet of Central Bank Of Republic of Turkey During 2000 - 2009 Period In Terms of Crises. A. S. Koyuncugil and N. Ozgulbas (Ed), Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views içinde, IGI Global, USA.