HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Filiz GÖLPEK

Filiz GÖLPEK

Doç. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Anadolu Üniversitesi - İktisat
Yüksek Lisans : Anadolu Üniversitesi - İktisat
Doktora : Uludag Üniversitesi - İktisat
Telefonu : 2118080-1337
Odası : 301
E-Posta : filiz.golpek@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1   İrfan Kayatürk, Türkiye’de dış ticaret finansmanı ve bankaların rolü. 
2   Ali Osmanoğlu, Sanayi sektöründe eğitimin istihdama etkisi: Gaziantep ili örneği. 
3   Abdulhamit Yıldırım, İstihdam politikaları ve İŞKUR: Gaziantep ili örneği
4   Seydi Gündüz, Okul paydaşlarının görüşlerine göre etkili okul geliştirme
5   Alican Sunbat, Katılım bankacılığı
6   Muhammed Harun Polat, Türkiye'de Basel I, II, III kriterlerinin bankalara olan etkileri: Ziraat Bankası A.Ş. örneği

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   Gölpek, F.,. Who earnings after four years’ education in Turkey: The society or the idividual? Education and Science, 40(177): 19-30 (SSCI)
2   Gölpek, F., Rate of return to and price of higher education in Turkey: A case study of law faculty. Education and Science, 39(175): 172-182 (SSCI)
3   Aslan, H. and Gölpek, F., Public intervention and open market system in health services. International Journal of Management & Information Technology (IJMIT), 9 (2-April): 1585-1592. 
4   Gölpek, F. and Çiftçioğlu, N., Social-economic factors in demand for higher education: Sample of Gaziantep province. International journal of humanities and social science, 5 (1-Jonuary): 121-134.
5   Gölpek, F., Olcay, A. and İnce, E., A study on the assessment of social security pratices bay the personennel at the hotels in Gaziantep. International journal of humanities and social science, 4 (3-February): 157-164.
6   Çetin, C., Gölpek, G., Köse, Z. and Mavigök, M., Primary school teachers tendency to become a manager: Sample of Gaziantep province. Journal of social sciences research (JSSR), 4 (2- June): 533-541.
7   Gölpek, F. and Uğurlugelen, K., Private costs in finance of higher education: Sample of Gaziantep province. International Journal of Business and Social Science, 4 (13-October): 154-167.
8   Gölpek, F., Health economics. International Journal of Business and Social Science, 4 (17-Special Issue-Decamber): 144-152.
9   Gölpek, F., Eğitim getirilerinin özel ve sosyal açıdan incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1): 43-54.
10   Gölpek, F., Türkiye’de adalet ilkesi bakımından yükseköğretimde finans politikası: kim faydalanıyor? Kim ödüyor? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3): 149-176.
11   Gölpek, F., Yükseköğretimin getirileri ve etkinlik sorunu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3-4): 77-95.
12   Gölpek, F., Türkiye’de yükseköğretimin getirileri ve fiyatı: Tıp fakültesi örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3-Aralık): 134-141. 
13   Gölpek, F., Yükseköğretim finansman politikasında yeni bir yaklaşım: Maliyet paylaşımı. Yükseköğretim Dergisi, 1(1-Haziran): 25-33. 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1   Gölpek, F., Service sector and technologial developments. The Proceedings of 3rd International Conference On Leadership, Technology and Innovation Management. November 14-16. İstanbul- Turkey. 
2   Gölpek, F., Price of higher education and individual demand. International Conference On Leadership, Technology and Innovation Management. December 2-4. İstanbul- Turkey. 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   Gölpek, F. ve Uğurlugelen K., Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de yükseköğretime giriş sistemleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(5): 64-77.   
2   Gölpek, F., Yükseköğretim finansmanında fayda-maliyet analizi. EKEV Akademi Dergisi, 14(44-Yaz): 343-352. 
3   Gölpek, F., Yükseköğretimin finansmanı: Son on yılda görülen değişiklikler. (Çev: Thierry Chevaillier ve Jean- Claude Eicher). Liberal Düşünce Dergisi, 16(61-62 Kış-Bahar): 203-216. 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1   Gölpek, F. , Güvenlik ekonomisi. 3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, 1-2 Mart 2013. Gaziantep-Türkiye. 

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1   TÜBİTAK Akademik teşvik ödülleri :
Gölpek, F., Who earnings after four years’ education in Turkey: The society or the idividual? Education and Science, 40 (177): 19-30. (SSCI)
2   TÜBİTAK Akademik teşvik ödülleri :
Gölpek, F., Rate of return to and price of higher education in Turkey: A case study of law faculty. Education and Science, 39(175): 172-182. (SSCI)