HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Eda DİNERİ

Eda DİNERİ

Dr. Öğ. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Gaziantep Üniversitesi-İşletme Bölümü (2008)
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi-İktisat Anabilim Dalı (2011)
Doktora : Gaziantep Üniversitesi-İktisat Anabilim Dalı (2016)
Telefonu : 03422118080-1317
Odası : FEAS301
E-Posta : eda.dineri@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş


Araştırma Konuları


Akademik Özgeçmiş

5 Akademik Unvanlar:

NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Arş. Gör2009-11-26
2 Dr. Öğretim Üyesi2017-11-29

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Dineri, E. (2018). Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve Turizm,  Editör. Işık, N. ve Dİneri, E. Makroekonomik Göstergelerle Turizm, Nobel Yayın evi, ss. 1-20

2 2018
Dineri, E. (2018). Yükselen Piyasa Ekonomileri ( Meksika, Şili, Pakistan, Nijerya), Ediör: Bozgeyik, Y. ve Mete, M. Yükselen Piyasa Ekonomileri kitabında bölüm. Ekin Yayın Evi, ss:

3 2018 Işık, N., Dineri, E. (2018). Makroekonomik Göstergelerle Turizm, Nobel Yayınevi, Ankara, ISBN: 978-605-7928-05-4

4 2017 Dineri, E. ve Sesliokuyucu, S, O. “ Finansal Krizler ve Ekonomi” (2018). Macroeconomics  Policy and Practice kitabından bölüm çevirisi. Nobel Yayınevi.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2012

Gürsel, E. ve Özdemir, O. (2012). Gaziantep İli ve Göç Olgusu, Gaziantep Kırkayak Dergisi, Sayı:4


8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Dineri, E.(2018). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilim ve Sanat Şenliği, TÜBİTAK Projesi- Proje Yürütücülüğü
2 2011

·         Arslan, İ., Bozkurt, C., Nakıpoğlu, F. ve Gürsel, E. (2011). Kayıtdışı İstihdamın Gaziantep Ekonomisi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Gaziantep Ticaret Odası.

 


9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF İktisat Bölüm Başkan Yardımcılığı