HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Zeynep KÖSE

Zeynep KÖSE

Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi - Ekonometri Bölümü- 2011
Yüksek Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi - İktisat - 2013
Doktora : Hasan Kalyoncu Üniversitesi - İktisat - 2018
Telefonu : 0342 211 80 80/1328
Odası : 301
E-Posta : zeynep.kose@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili : Süleyman Demirel Üniversitesi - İktisat - (2014-Devam)
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Lisans Eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Ekonometri bölümünde tamamlamış olup, Yüksek Lisans Eğitimi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İktisat Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2018 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. 

Araştırma Konuları

 Uluslararası İktisat, Ekonometri, Oyun Teorisi, Büyüme ve Kalkınma 

Akademik Özgeçmiş

5 Akademik Unvanlar:

NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Öğretim görevlisi2014

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Köse. Z. (2016). Türkiye Ekonomisinde 2003-2014 Döneminde Ekonomik Büyüme İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1(1). 58-76.
 
Şentürk. M., Köse. Z. (2017). Migration with Economic Dimensions. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisi. C. 4. S. 9. ss. 97-111.
 
Köse. Z. ve Şentürk. M. (2017). Ar-Ge - Patent Harcamaları ve Teknolojik İlerlemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Uygulama.  Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 9(17). 83-89.

2 2015 Köse. Z. ve Yıldırım. M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Patent Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz: Türkiye Örneği. Akademik Bakış Dergisi
Sayı: 52. 219-227.

3 2014

Çetin, C., Gölpek, F., Köse, Z., Mavigök, M., "Primary School Teachers' Tendecy to Become a Manager: Sample of Gaziantep Province", Journal of Social Science Research, V.4 , No. 2, (May 31), 2014.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2018 Köse. Z. ve Meral. G.  (2018). Türkiye ile  Amerika Birleşik Devletleri Endüstriiçi Ticareti: Demir-Çelik Endüstrisinde Bir İnceleme. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK). 
2 2017 Köse. Z. ve Yıldırım. M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Patent Harcamaları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Analiz: Türkiye Örneği. XVIth Internatıonal Symposıum  on Econometrıcs, Operatıons Research  and Statıstıcs. 07-12 May 2015.
 
Köse. Z. ve Şentürk. M. (2016). Ar-Ge - Patent Harcamaları ve Teknolojik İlerlemenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Uygulama.  International Congress of Management Economy and Policy. 26-27 November 2016.
 
Şentürk. M., Ozkan. O., Köse. Z. (2017). Is the Debt Crısıs at the Door? 16th International Conference of MEEA. 18-20 May 2017.
 
Şentrük. M., Köse. Z. (2016). Ekonomik Boyutları ile Göç. II. Uluslar arası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu. 28-29 Nisan 2016.
 
Köse. Z. Endüstri İçi Ticaret Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Uluslararası Multidispliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS). 02-04 Şubat 2018.
Köse. Z. ve Meral. G. (2018). Döviz Kurundaki Değişim Endüstri İçi Ticareti Etkiler mi? Business and Organization Research International Conference (BOR). 12- 14 September 2018.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2018

Köse. Z. (2015). Türkiye’de Büyüme İşsizlik Enflasyon Arasında Nedensellik Analizi. Türkiye Alim Kitapları.  Almanya.
 
Köse. Z. (2018). Drivers of Growth Technology, Policy and Institutions. Ed. Şentürk. M. in Macroeconomics: Policy and Practice by Mishkin. Nobel Akademik Yayıncılık.
 
Köse. Z. (2018). Bölgesel Kalkınma ve Turizm. Ed. Işık. N. ve Dineri. E. içinde. Turizm Ekonomisi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 
Köse. Z. (2018). Endüstri İçi Ticaret: Teori ve Uygulama. Hiperlink Yayıncılık.

 

 

2   Köse. Z. (2018). Dünya Ticaretinin Dünü Bugünü. Ed. Köse, Z. ve Bilginer,  F. içinde 21. Yüzyıl İş ve Ekonomi Dünyasının Değişen Dinamikleri (Yazım Aşamasında).

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2015

"Finansal Okuryazar Kimdir?", (2015), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kültür ve Haber Dergisi, s. 29-30.

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2017 2015 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Ödülü
2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Ödülü
2016 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Ödülü
2017 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Ödülü