HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

İbrahim KANYILMAZ

İbrahim KANYILMAZ

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul Üniversitesi - İşletme&Maliye - 1966
Yüksek Lisans : Grenoble Üniversitesi - İktisat - 1971
Doktora : Montpellier Üniversitesi - İktisat - 1976
Telefonu :
Odası :
E-Posta : ibrahim.kanyilmaz@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Makro İktisat Teorisi ve Politikası, Finansal İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi.

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2005

Güler, Ersan, ( 2005), " Müzayede Teorisi ve Telekom Örneği"

Balı, Sibel, (2005), " Yaşlanan Nüfusun Makro İktisadi Etkileri"

Bulur, Nazan. ( 2005), " Geri Dönmeyen Tüketici Kredileri ve Ekonomideki Tesirleri"

2 2004

Özkaya, Fatma, ( 2004), " Bankalar Arası Para Piyasası", 

3 2001
4 2000

Şişman, Melih, (2000), "Sermaye Piyasasında Kamuyu Bilgilendirme ve Haber Almanın Tesirleri"

5 1999

Apaydın, Abdullah, ( 1999), " Kırgızistan'ın Sosyo- Ekonomik Yapısı"

6 1998

Nalcıoğlu, E. Haldun, ( 1998), " 24 Ocak Kararları ve Türk Ekonomisine Etkileri"

Kanalıcı, Hülya, ( 1998), " Sermaye Piyasaları ve Menkul Kıymet Yatırım Değerlemeleri"

Bozbay, Kübra, ( 1998), " Türkiye'de Çinicilik Sektörü, İstihdama Etkisi: Kütahya Örneği"

Eroğlu, İlhan, ( 1998), " Özelleştirmenin Sosyal Etkileri"

 

 

7 1996

Kuru, Süeda, (1996), " Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler"

 

 

8 1995

Ceylan, Cavide, (1995), " Bankacılık ve Dış Ticarette Döviz Piyasasının Kur Riskine Karşı Korunması"

 

 

9 1994

Onur, Sara, (1994), "Özelleştirme Politikası ve Etibank Uygulaması"

10 1989

Aslan, M. Hanifi, (1989), "Özel Sigorta Fonlarının Sermaye Piyasasındaki Yeri ve Ekonominin Finansmanına Katkısı"

11 1986

Erdem, M. Şükrü,( 1986),  "Türkikye'de Gübre Sanayinin Yapısı ve Ekonomideki Yeri"

 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 1996

"Menkul Kıymet Tahlilleri ", (1996), Alfa Yayınları

2 1995

"Makro İktisat Teorisi ve Politikası- Tercüme ( W. Branson, Macroeconomic Theory and Policy, Harper, 1987), (1995), Alfa Basın Yayım

3  

Likiditeler ve Portföy Teorisi- Tercüme ( E.M Claasen ), Alfa Yayınevi, ss.182

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 1999

"Para ve Finansman Konularında Etkinlik", (1999), Yeni Türkiye , Türk Ekonomisi  Özel Sayı, ss.272-278

2 1993

"Aile ve Ekonomi", (1993), Türk Aile Ansiklopedisi, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, ss. 445-449

3 1987

"Mali Aracıların Tasnifi Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Tasnif Denemesi", (1987), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, C.43, SS. 57-68

 

4 1986

"Enflasyon Kaderimiz mi?", (1986), Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı", ss.20-23

5 1982

"Para Teorisindeki Nötralite Problemi", ( 1982),  Uludağ Üniveristesi İİBF Dergisi, C.III, S.1-19

 

6  

"İslam İktisadının Sermaye Birikimi Modeli ve Bankacılık Düzeni" adlı makalenin tenkidi, İslam Ekonomisinin  Finansman Meseleleri, ss. 400-410

"Uluslararası Sistem İçinde İslam Bankacılığı", adlı makalenin tenkidi,  İslam Ekonomisinin  Finansman Meseleleri, ss. 465-475

 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2009

"Planlı Kalkınma Bölgeleri: Türkiye Uygulaması", (2009), Şeki, Azerbaycan

2 1986

"Enflasyon ve Davranışlar", (1986), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

"Sermaye Piyasası ve Büyüme", (1986), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

3  

"Maliyet Enflasyonu ve Sendikalar: Türkiye 1978-1993", Yalta, Ukrayna 

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 1981

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı( Aralık 1981- Mayıs 1986)