HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Zehra Vildan SERİN

Zehra Vildan SERİN

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi- Ekonomi
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi- Ekonomi
Doktora : Ege Üniversitesi- Para İktisadı ve Bankacılık Bölümü
Telefonu : 03422118080-1313
Odası :
E-Posta : zvildan.serin@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2013 Beyza Oktay, "Reshaping Global Economic Governance and the Role of Turkey in G20”, Haziran,2013
2 2013 Zar Chioo, "The Impact of Women Education on Economic Growth for Selected Countries in Asia Pacific”, Haziran, 2013
3 2011 İlhan Kılıç, "The Impacts of Recent Global Financial Crisis  on Turkish Finance Sector”, Mayıs, 2011
4 2007 Göksel Acar, "The Productivity Analysis of Small and Medium Enterprises in Turkey” , 2007
5 2006 Sabriye Sütüven, "AB Sürecinde Tarım sektörünün Verimliliği”, F.Ü. MBA, Ocak,2006
6 2002 Ömer Faruk Yalnız, "Does Foreign Direct Investment Shape The Host Country: Evidence From Turkey”, Istanbul,Turkey, 2002
7 2000 Ahmet Dinç, "The Importance of Foreign Direct Investment for Turkmenistan to Integrate into the World Economy”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 
8 2000 Zafer Türkmen, "The Importance of The Education Programms for Turkey into the Integration Process of European Union: The Case Study of Erasmus and Sokrates Programms”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 
9 1998 Şammas Salur, "The Importance of Caspian Oil for Azerbaijan to Integrate into the Democratic World Community: Implications of Oill Revenues, Oil Pipelines and Nagorno. Karabahk Dilemma”, Sosyal Bilimler Enstitüsü , 1998 
10 1998 Ahmet Taşkın, "The Caspian Oils and Alternative Pipelines”, Sosyal Bilimler Enstitüsü,1998 
11 1998 Kemal Özden, "Regional Development Differences and Policies of Development- South East Anatolian Project”,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
12 1998 Ahmet Başoğlu, "Dağıstan in Transition Period to the Free Market Economics”, Sosyal Bilimler Enstitüsü,1998.
13 1996 Funda Gürel, "Şirket Birleşmelerinin Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri”, M.Ü. Bankacılık&Sigortacılık Enstitüsü, 1996 
14 1995 Murat Yücelen, "Monetary Centralization and Fiscal Decentralization” M.Ü. Avrupa Topluluğu. İktisat Anabilim Dalı, 1995 
15 1994 Banu Cebe, "Kredi İşlemlerinin Taşıdıkları Risklerin Analizi”, M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü,1994 
16 1994 Ömer Arkaya, "Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Türk-Eximbank Kredilerinin Değerlendirilmesi”, M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü,1994.
17 1991 Sinan Oğan, "Azerbaycan Cumhuriyetinde Ekonomik ve Finansal Sektörün Yapısal Analizi”, M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü,1991 

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 1994 Elif Yüksel, "Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik Entegrasyonun Değerlendirilmesi”, M.Ü. ODİSEN, 1994 
2 1993 Ömer Açıkgöz, "Orta Asya’nın Enerji Politikalarının Belirlenmesinde Türkiye’nin Yeri”, M.Ü. ODİSEN, 1993 
3 1991 Çoşkun Çankaya, "Turizm Sektöründe Spor Alanlarındaki Yatırımların Analizi”, M.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991 
4 1988 Derya Şensoy, "Türkiye’de Turizm Sektörünün İşletme Dönemi Finansmanında Yeni Bir Model: Factoring,” M.Ü. BSE, 1988 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017-10-21 Nizamettin Bayyurt , Zehra Vildan Serin, The Non-Linear Relation between Governance and Efficiency: Evidence from Agriculture, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5(11): 1334-1341, 2017 http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/article/view/1454/656
2 2016 Beyza Oktay, Hakan Öztunç, Z. Vildan Serin, “Determinants of Gold Reserves An Empirical Analysis for G-7 Countries”,Proceedia, Social Behaviour Science, 2016
3 2015 Hakan Öztunç, Zar Chi Oo, Zehra Vildan Serin, "Effects of Female Education on Economic Growth: A Cross Country Empirical Study, Educational Sciences: Theory & Practice, 15, 349­357 (2015),
4 2014 Zehra Vildan Serin, Beyza Oktay, " Global Governance and Turkey’s Position in the Post­Global Crisis Period , Journal of Social and Development Sciences , 5 , 7­13 (2014)
5 2014 Mehmet Orhan, Zehra Vildan Serin, Halil İbrahim Çelikel, "The Spillover Effects of Fed’s Policies with Emphasis to the Fragile Five”,Journal of Economics and Behavioral Studies, 6, 1011­1020 (2014)
6 2014 Filiz Kadı, Zehra Vildan Serin, Fatma Eban Arıkan , " Determinants of Income Differences of Farmers in Turkey: A Discriminate Analytical Approach , Journal of Social and Development Sciences, Vol: 5, 266­274 (2014)
7 2013 Hakan Öztunç, Vildan Serin, İlhan Kılıç, "Forecasting of Financial Crises: An Empirical Model for Turkey”,Journal of Economic and Social Research, 15, 19­41 (2013)
8 2012 Zehra Vildan Serin, "Structural Causes of Global Crisis and Global Imbalances , Jounal of Academic Studies, 13, 1­21 (2012)
9 2012 Nizamettin Bayyurt,Vildan Serin , Eban Arıkan, "Good Governance and Agricultural Efficiency, Journal of Social and Development Sciences. Vol. 6, No. 1, pp. 14­23, March 2015 (ISSN 2221­1152).,  6, 14­23 (2012)
10 2009 Vildan Serin, Nizamettin Bayyurt, Abdülkadir Civan , "Effects of Formal Education and Training on Farmers Income , European Journal of Social Sciences , Volume 7, 52­62 (2009)

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2018 Zehra Vildan Serin ,Erişah Arıcan (Marmara University, Turkey) -. Başak Tanınmış Yücememiş: Küresel Kriz Sonrası Seçilmiş Merkez Bankalarının Altın Rezerv Politikalarındaki Değişim: Mukayeseli Bir Analiz INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2018 Tashkent - Uzbekistan 18-20 June2018.. ss.445-456  (https://www.avekon.org/proceedings/avekon10.pdf
2 2018 Zehra Vildan Serin, H. Caha, Effects of Microfinance programs on Female Empowerment and Poverty Reduction: A Case Study for Turkey  International Conference on Social policy in the Islamic World12- 16 May  2018 tehran,  Iran http://spiw.atu.ac.ir/
3 2018 Vildan Zehra Serin - Lamiha Öztürk - Mehmet Fatih Gürez Üniversite Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneği, ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (UNESAK 2018) 26-28 EKİM 2018, BALIKESİR TÜRKİYEhttp://unesak.com/unesak2018_program.pdf
4 2018
Zehra Vildan Serin, Saltuk Agıralioglu Server Demirci, A Comparison Between the Effects of FED’s QuantitativeEasing and Quantitative Tightening Policies: Evidence of Fragile Five, 2008-2018
 23rd – 24th Nov 2018, Houston, Texas

5 2017-10-21 Z. Vildan Serin, Fatma Betül Özkök,Social Exclusion of Syrian Women Refugees: A Case Study for Turkey,12th International Conference on Management, Finance and Entrepreneurship, October, 21,2017, İstanbul, https://www.ifrnd.org/main/conference/12th-icmfe/
6 2017-10-21 Z. Vildan Serin, Ozcan Ozkan,The Rising of the New Era: Populism, Political Parties and Economic Stability- 12th International Conference on Management, Finance and Entrepreneurship, https://www.ifrnd.org/main/conference/12th-icmfe/
 
7 2014 Zehra Vildan Serin, Beyza Kuşcu Oktay, "Global Governance and Turkey’s  Position in the Post­Global Crisis Period", Internationa lFoundation for Research and Development (IFRD), Proceedings of the 2nd International Conference on Economics and Social Sciences, Bangkok­Thailand, (2014)
8 2014 Nizamettin Bayyurt, Zehra Vildan Serin, Fatma Eban Arıkan, "Good Governance and Agrigultural Effiiciency", 2nd International Conference on Management, Finance and Entrepreneurship, İstanbul, (2014)
9 2014 Filiz Kadı, Zehra Vildan Serin, Fatma Eban Arıkan, "Determinants  of Income Differences of Farmers in Turkey: A Discriminate Analytical Approach”, 2nd International Conferenceon Management, Finance and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, (2014)
10 2013 Zehra Vildan Serin­Zar Chi Oo,"The Impact of Women Education on Economic Growth in Pacific Asia",End­of­Academic­YearMultidisciplinary Conference in Munich,International Jounal of Arts andScience, Munich, Germany, (2013)
11 2013 Zehra Vildan Serin, Beyza Oktay, "An Empirical Analysis  Of International Reserves” 25 SASE Annual Conference, 25, Milan­Italy, (2013)
12 2013 Hakan Öztunç,Zar Chi OO, Zehra Vildan Serin,"The Effects of Female Education on Economic Growth: A Cross Country Empirical Study", Educational Processes in the Light of Economics, Management and Governance, Tekirdağ, Türkiye, (2013)
13 2012 Zehra Vildan Serin, "Shifting Power To Emerging Economies: A Case Study of Turkey", Mapping The Faultlines: Structural Crisis of the World­System, 1, İstanbul, (2012)
14 2012 Zehra Vildan Serin, "Global Imbalances and Global Shifts: Assessing of the Recent Anomalies",Global Shifts: Implications for Business, Governmentand Labor,SASE’s 24rd Annual Meeting 24, 124, Boston, USA, (2012)
15 2011 Vildan Serin,  Havva Çaha, "Impacts of Financial Crisis on the Turkish Economy, Some Policy Suggestions", International Scientific  Conference Practice and Researchin Private and Public Sector­11, (2011)
16 2011 Vildan Serin, "Global Financial Crisis  and Turkey", Surviving the Global Economic Crisis Turkey as a Role Model, International Conference, Litvania, Vilnius, (2011)
17 2010 Vildan Serin, Bülent Gokay, "Küresel Finansal Kriz ve Başlıca Farklılıkları", Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya”, Istanbul, (2010)
18 2010 Vildan Serin­Erişah Arıcan, "Türkiye’de Bölgelere gore Tarım Sektörünün Verimliliğinin Kıyaslanması: Yaş Meyve Sebze Üretimine İlişkin Örnek  Bir Çalışma”, Uluslarası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Istanbul, (2010)
19 2009 Vildan Serin, Ömer Alp, "Implicati on Recent Anomalies on Global Financial Crisis", 1st International Symposium on Sustainable Development, Istanbul, (2009)
20 2009 Vildan Serin,"A Global Perspective 2008­2009 World Economic Crisis", The Eighth METU Conference on International Relations: Patterns of Change in the Global System, Ankara, Turkey, (2009)
21 2009  Vildan Serin, Bulent Gokay, "The Shifting of Economic Power Towards Asia", Fourth International Conference of The Asian Philosohical Assocation, 211­225, Endonezya, Jakarta, (2009)
22 2008 Vildan Serin, Ahmet Çalışkan, Gökhan Karaahmet, "Economic Liberalization and Foreign Direct Investment in Southeastern Europe", First International Conferenece on Management and Economics, Epoka Unhiversity, 28­29 March Tiran, Albania, (2008)
23 2008  Vildan Serin, "Turkish­Asian Economic Relationsin the EU Perspective", 3.rd International Asian Congress, Beijing,China, (2008)
24 2007 Vildan Serin, General Discussions",International Syposiumon Family,Family in the World and in Turkey,621­85,İstanbul,Turkey,(2007)
25 2007 Vildan Serin­HavvaÇaha,"Konutlarda Enerji Verimliliği: Nitel bir Analiz ”,26.EnerjiverimliliğiHaftasıKonferansı,169­176, Ankara,(2007)
26 2007 Vildan Serin, HavvaÇaha," AB Enerji Politikalarının Orta Asya ve Kafkasya'yaYönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Etkileri”, Caucasis and Central Asia in The Globolization Process International Conference I.Volume,pp.295­301,Baku, Azerbaijan,(2007)
27 2007  Vildan Serin, Nizamettin Bayyurt, Kadir Civan, "Impacts of Education on Farmer's Productivity: A Survey Analysis", Ruralearn Lifelong Learning For RuralEurope, Rural Learning for Development: Experiences from Europe Reporton, 1, 166­177, Chios/Greece, (2007)
28 2007  Vildan Serin, Abdulkadir Civan, Nizamettin Bayyurt, "The Effects of Expert Support on Farmers’Income: A Survey Analysis" Sixteen World Business Congress Beyond Borders: New Global Management Development Challanges pp, pp 484­490, Maastricht, Netherlands,(2007)
29 2007 VildanSerin, HavvaÇaha, "The Stabilizing Roleof the Caspian Sea Region on World Energy Security ", European Society for Central Asian Studies (ESCAS) Tenth Conference On Central Asia: Sharıng Experıences And Prospects, Ankara, (2007)
30 2006 Vildan Serin,"The Impact of Globalization on Small and Medium Business: A Case Study for Turkey ”,Smalland Medium Business Developmentin Central AsiaII,S,1,3­14, Almaty, Kazakhstan (2006)
31 2004 Vildan Serin, "Key Trade and Invesment Challenges for the Economies in the Caucasus and Central Asia, “Expert Meeting on the Analysis of Trade and Investment Linkages for the Countries, Istanbul, Turkey, (2004) 
32 2004 Vildan Serin , "Turkey Offers Advantages for Foreign Investors, Symposium:Turkey and the European Union:Looking Beyond Prejudice 6, Maastricht, the Nedherlands, (2004) 
33 2004 Vildan Serin, "Interactions Between Universities and NGO’s, First International Congress on Higher Education: Perspective on University Education in the 21st C, Istanbul,Turkey, (2004)
34 2004 Vildan Serin, Havva Çaha, " FDI Flows and Domestic Investment in Krgyzstan University , First International Manas University Conference in Economics, Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies, 1, 470-484, Biskek-Krygztsan, (2004) 
35 2004 Vildan Serin, "The Impacts of FDI on the Economic Developments of Central Asia, Central Eurasian Studies Society Fifth Annual Conference, Central Eurasian Studies Society, Bloomington, Indiana, U.S.A, (2004) 
36 2004 Vildan Serin, "The Impacts of EU Youth Projects on The Stability of Balkan, 14 th Annual Zappeion International Symposium,New Development for Stability and Cooperation in the Euro Atlantic Area, Athens, Greece, (2004) 
37 2003 Vildan Serin, Elif Yüksel, "The Impacts Of Foreign Direct Investments on Socio-Economic Development of Kazakhstan” , CESS 4th Annual Conference, CESS Annual Conference Paper Abstracts,Cambridge ,Mass,USA, (2003) 
38 2003 Vildan Serin, "The Euro  and Integration of South Eastern Europe”, Stability &Cooperation in the Euro Atlantic Area 13 th Annual Zappeion International Symposium, 17, Athens,Greece, (2003) 
39 2002 Vildan Serin, Erişah Arican, “Assesment of IMF Stabilization Programs in Developing Countries”, International Congress in Economics VI, METU, Ankara, Turkey, (2002)
40 2001 Vildan Serin,Recent Trends of Foreign Economic Liberalisation in Central Asia:Impacts of the Market Economy Transitionİstanbul,Turkey,(2001)      
41 2001 Vildan Serin, Turkish Women&Political Participation, Athens, Greece (2001) 
42 2001 Vildan Serin,  Effects of The IMF Programs on Turkey, South Eastern American Association Conference, Tampa, Florida, (2001) 
43 2000 Vildan Serin, “The Role of the Black Sea Economic Cooperation in Southeastern Europe”,Restructing Stability and Development in Southeastern Europe,Volos, Greece, (2000) 
44 1998 Vildan Serin, " Political Economic Relations Between Turkey and Central Asia”,The Turkish States and Communities Summit, Bursa, Turkey, (1998) 
45 1998 Vildan Serin, "The Role of the Universities in the Development of Economic Cooperation”, The Days of Euroasia:Solving the Legal Conflicts and the Development Economic Cooperation, İstanbul Turkey, (1998) 
46 1997 Vildan Serin, “Impacts of Globalization on the Turkic World”,First International Conference on Cooperation of Turkey and Korea, Marmara University, İstanbul- Turkey, (1997) 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2017
  • Beyza Oktay and Zehra Vildan Serin Gold Reserves Held by Central Banks: A Comparison of Advanced and Emerging Economies Global Political Economy after the Crisis: Theoretical Perspectives and Country Experiences, ( Edited by Sadık Unay,Nova Science Publishers,2017 (pp.259-278) 
2 2004 Vildan Serin, Alparslan Açıkgenç (editör) , " Higher Education: Perspective on University Education in the 21st Century, Istanbul,Turkey, (2004)